Google citygbg.se

Sista dagarna på Volvo ocean var det mycket fest.

Lödagen den 27:e var det inport race i Göteborgs hamn. Vädret var lite underligt under morgonen så det var tveksamt om racet skulle starta. Det var vindstilla och kvavt. Nästan som om det var åska i luften. Vid tvåtiden började det dock blåsa upp och racet kunde starta.

Lördag innan målgång, Målgång Söndag, de olika teamen, aktiviteter, Avslutning med inport race
Här ser du volvo ocean race egna video från inport race på lördagen. Intressant, mycket om de svaga vindarna de hade att slåss med under eftermiddagen.
bild Abby Ehler team sca
Jag fick en chans att se halva sca temaet när jag gick på bussen vid nordstan på Lördag morgon. Här ser du Abby Ehler från SCA. Vi pratade lite om den fysiska ansträngning detta lopp innebar. Bland annat att de andra teamen pratar om all den energi som går åt under racen. Jag berättade för Abby jag hörde flera av de andra teamen förbrukar upp till 9000 kcal per dag/person och frågade om SCA ansträngde sig lika mycket. Abby svarade att de var några fler och därför förbrukade "bara" 6-8000 kcal per dag. Du kan jämföra det med ett kilo smör som innehåller 7100 kcal eller ett kilo grädtårta där du hittar 2950 kcal. Varför de förbrukar mindre skulle bero på att tjejerna är två personer mer än i de manliga teamen. Tjejerna är 10 seglande och männen 8. Abby förklarar också att hon nu behövde några veckors semester. Du kan läsa mer om den här tjejen ute på volvooceanrace.com>>>

hem igen