Google citygbg.se

Göteborg aero flygshow 2009

En stor upplevelse för uppemot 20000 åskådare
Göteborgs flygshow 2009>>> Göteborgs flygshow 2010>>> | Göteborgs aeroshow 2013>>>

vi behover folk
I år kom du ner i de underjordiska hangarerna. Här står väldigt många gamla plan samt utställningar om olika räddnignsuppdrag, en utställning om en Halifax från RAF som ramlade ner i Härryda Januari 1945, gamla flygplan, nyare flygplan som Draken och Viggen. Helikptrar och en massa annat.

provsitt ett riktigt stridflygplan
Du kunde provsitta en gammal draken. Vid sidan om hade du även möjlighet att köra flygsimulator med denna flygplanstyp.

hem igen