Google citygbg.se

Göteborg aero flygshow 2009

En stor upplevelse för uppemot 20000 åskådare
Göteborgs flygshow 2009>>> Göteborgs flygshow 2010>>> | Göteborgs aeroshow 2013>>>

formation
Team 60 gav ett besök med många formationer, rökringar och en helt annorlunda flygshow. Man gav diverse figurer som hjärtan, svanar och allt möjligt med vattenångan från vingarna. Team 60 består av 6 flyglärare från Malmen utanför Linköping.

saab 105, team 60
Man flyger ett SAAB 105 jetplan, som egentligen, är ett ganska långsamt jetflyg. Denna SAAB 105 betecknas SK60 inom flygvapnet och därifrån har man tagit namnet team 60. Maxfart är 785 km/h och det är plats för 2 piloter. Planet används mycket som skolflygplan inom försvaret. Vill du själv bli pilot inom försvaret är detta troligen det första militärplan du kommer att bekanta dig med. Vill du bli pilot inom försvaret fyller du i denna blanketten>>>

hem igen