Google citygbg.se

Göteborg aero flygshow 2009

En stor upplevelse för uppemot 20000 åskådare
Göteborgs flygshow 2009>>> Göteborgs flygshow 2010>>> | Göteborgs aeroshow 2013>>>

mustang och spitfire
Bertil Gerhardt visade, återigen, sina eller Biltemas mustang och spitfire. Tog upp dem för en visning.

spitfire mark sexton e
I år kunde Biltemas spitfire lyfta ända från starten. Det berättades att norska Biltema köpt in ännu en spitfire i år. Nämligen den urstarka MK XVIII e. Denna har en Rolls Royce Griffon motor på över 2000 hk. Denna på bilden har "bara" 1580 hk och är en MK XVI e.

hem igen