Google citygbg.se

Göteborg aero flygshow 2009

En stor upplevelse för uppemot 20000 åskådare
Göteborgs flygshow 2009>>> Göteborgs flygshow 2010>>> | Göteborgs aeroshow 2013>>>

vi behover folk
Ann-Charlotte Ljung berättar att de har ett behov av 750 nya rekryter till Försvars medicin centrum. 250 stycken till Kosovo och 500 till Afghanistan. Man söker, i första hand, sjuksköterskor samt läkare med grundutbildning, en vidareutbildning samt minst två år i yrket. Här finns även behov av andra kompetenser. Ann-Charlotte berättar att man under vecka 43-46 2009 kommer att lägga ut på försvars medicins hemsida>>> efterlysningar på personal till utlandstjänstgöring. Som kvalificerad sjuksköterska lyfter du 38000 kronor i månadslön med fria hemresor och utbildning med grundlön. Ser att man nu startar en utbildning för Läkare och legitimerad personal som vill arbeta i stabsbefattningar. Du fyller i ett papper som du hämtar på denna sidan>>> , skriv ut och skicka in den till försvars medicins centrum>>>.

hem igen