Google citygbg.se

Bilder och flöden angående trafiken till eller från Göteborg just nu

Just nu händer det mycket med trafiken runt om Göteborg. Kan vara bra att ha en liten koll på vad som är på G. Här är de flöden jag hittat angående trafikläget i Göteborg just nu.

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

hem igen