Google citygbg.se

Just nu syns Venus och Jupiter klart.

Om du tittar åt syd-syd-väst strax efter solnedgången ser du en stjärna som ser väldigt stor ut.

venus pa himlavalvet
Du ser den nära månen på kvällarna. Venus kan du se rör på sig i och med att den ligger ganska nära jorden.

ISBN: 9789147018253
Planeter, stjärnor, galaxer grundläggande astronomi

Boken ger en översikt över astronomins grunder och nyare forskningsresultat. Särskilt gäller detta observationer som gjorts med olika rymdsonder och rymdteleskop. En del av bokens fotografier, bl.a. från Mars, är tagna så sent som i början av 2004.

hem igen