Google citygbg.se

Göteborg aero flygshow 2009

En stor upplevelse för uppemot 20000 åskådare
Göteborgs flygshow 2009>>> Göteborgs flygshow 2010>>> | Göteborgs aeroshow 2013>>>

vi behover folk
Ann-Charlotte Ljung berättar att de har ett behov av 750 nya rekryter till Försvars medicin centrum. 250 stycken till Kosovo och 500 till Afghanistan. Man söker, i första hand, sjuksköterskor samt läkare med grundutbildning, en vidareutbildning samt minst två år i yrket. Här finns även behov av andra kompetenser.

Winter is all over us now, and spring's on the way. It's the time of year when things start getting exciting here at Elfsborg's Fortress. Since the successful introduction of the Team Battle two years ago, we now have our eye on a new season of fun, pageantry, adventure and entertainment.
We're also proud of our 100% renovated café, The Commandant's Café & Kitchen. In the café's comfortable atmosphere with its rustic traditions going back to the 1600s, the visitor can enjoy a good cup of coffee and buns fresh from the oven, or a glass of wine or a beer. The café is also a vantage point for viewing a good deal of this historically rich island.
We'll be happy to welcome you.
Vädret var inte det bästa, man hade konkurrens av finnkampen och många valde därför att stanna hemma denna helg. Det regnade dock inte så mycket som vädergudarna hade lovat. Skillnaden mot 2008 års flygshow var mera serveringar, man hade möjlighet att se den underjordiska hangaren och så några nya bekantskaper av historiska flygplan.
SAAB 105 team 60, SK 60
Vi fick besök av Team 60 som är ett gäng flyglärare från Linköping vilka visar olikatricks med sina SAAB 105. Dessa jetplan används för undervisning och ibland även för att transportera folk som skall vara på en viss plats hastigt. Planen är två sitsiga. Man gav ett par riktigt snygga uppvisningar>>>

hem igen