Google citygbg.se

Gamla järnvägstationen i Haparanda

Haparandas järnvägstation byggdes 1918 och var ändstation ända till sommaren 2000. Till vänster på denna bild, eller österut, har du en järnvägsbro som går över mynningen av Torne älv till Nedertorneå i Finland. Här ligger två spårbredder på grund av att Sverige och Finland har olika spårvidd. Vid Nedertorneå hittar du Gustav IV:s kyrka med många gamla soldatgravar från slutet av 1700 talet samt många minnen från den tid då Finland var ett svenskt landskap.

gamla station i haparanda
Denna station var slutstation på den gamla Norrlandsbanan som började byggas 1900. Man lade sedan, allt eftersom, bana till Morjärv, sedan Lappträsk, Karungi och slutligen ända ner till Haparanda. Stationshuset används idag som ungdomens hus.

Du kan se mer om historian bakom banan på trafikverket.se>>>

Det jag ser mer där är att de har lanserat en ny tåglinje mellan Boden och Haparanda. Det första tåget avgick den 16:e december 2013 enligt trafikverket.se>>> Ser dock inte ut som om de kör personvagnar ännu. Bara gods.

Du kan läsa mer om kyrkan på svenskakyrkan.se>>>

hem igen